alt : http://christinahagen.com/files/19112017-2049---forsvunden-dansker.mp3

Hør lydfil i fx Google Chrome (ikke i Safari).